3

Interact

Proizvodnja motornih
ulja, maziva, biodizela

 • Ad Blue
 • Butil diglikol
 • Butil glikol
 • Bentonit – Bent mineral
 • Bentonit – Biodizel
 • Dietanolamin
 • Dimetil disulfid
 • Grafit
 • Izopropilni alkohol
 • Kalcijev stearat
 • Kalijev hidroksid ljuspice
 • Metanol
 • Metilen hlorid
 • Molibden disulfid
 • Monoetianolamin
 • Monoetilen glikol
 • Natrijev hidroksid 48-50%
 • Natrijev hidroksid ljuspice
 • Natrijev hipohlorit
 • Oleinska kiselina
 • Perhloretilen
 • Polietilen glikol
 • Salicilna kiselina
 • Solna kiselina 31-33%
 • Stearin
 • Sumporna kiselina 96-98%
 • White spirit
Tehničku dokumentaciju dostavljamo na zahtjev kupca.
Kontaktirajte nas
Proizvodnja motornih ulja, maziva, biodizela

Čajengradska bb
71 300 Visoko

Proizvodnja motornih ulja, maziva, biodizela

+387 (0) 32 732 600

Proizvodnja motornih ulja, maziva, biodizela

+387 (0) 32 732 601