3

Interact

Industrija boja
i lakova

 • Aceton 99,9%
 • Amonijev hidroksid 25%
 • Butil acetat
 • Etil acetat
 • Butil glikol
 • Butil diglikol
 • Butil diglikol acetat
 • Propilen glikol USP
 • Dipropilen glikol
 • Dipropilen glkol n butil eter
 • Monoetilen glikol
 • Glicerin 99,7% P&FG
 • Natrijev hipohlorit
 • Sojin lecitin
 • Fosforna kiselina 85% FG
 • Izopropilni alkohol
 • Laneno ulje
 • Ksilen
 • Toluen
 • White spirit
 • Bakar sulfat
 • Borax
 • Borna kiselina  99,9%
 • Vinska kiselina
 • Natrijev hidroksid ljuspice
 • Stearinska kiselina
 • Kalcijev hlorid FG
 • Reološki aditiv – Viscobent SB1, SB2, SB34
 • Sikativi – sušila za boje (Ca, Co, Pb, Mg, Zr..)
 • Talk
Tehničku dokumentaciju dostavljamo na zahtjev kupca.
Kontaktirajte nas
Industrija boja i lakova

Čajengradska bb
71 300 Visoko

Industrija boja i lakova

+387 (0) 32 732 600

Industrija boja i lakova

+387 (0) 32 732 601