3

Interact

Industrija deterdženata
i kućne hemijel>

 • Aceton 99,9%
 • Amonijev hidroksid 25%
 • Butil diglikol
 • Dimetoksi propanol
 • Etil acetat
 • Formalin 36-37%
 • Fosforna kiselina 75%/85% FG
 • Glauberova so
 • Glicerin 99,70% FG
 • Hlorovodonična kiselina 31-33%/36-37%
 • Izopropilni alkohol 99,9%
 • Metanol 99,9%
 • Monoetilen glikol 100%
 • Natrijev hidroksid 48-50%
 • Natrijev hipohlorit
 • Propilen glikol USP
 • Tenzidi (SLES; DBS; BETAIN; COCOAMID DEA)
 • Parafinsko ulje
 • Vodikov peroksid 35%
 • Mirisi
 • Borax
 • Kalcijev hlorid FG
 • Kalijev hidroksid ljuspice
 • Limunska kiselina
 • Natrijev citrat
 • Natrijev karbonat-  kalcinirana soda
 • Natrijev metasilikat pentahidrat
 • Natrijev perkarbonat
 • Natrijev perborat
 • Natrijev hidroksid ljuspice
 • Natrijev tripolifosfat
 • Tabletirana so
Tehničku dokumentaciju dostavljamo na zahtjev kupca.
Kontaktirajte nas
Industrija deterdženata i kućne hemije

Čajengradska bb
71 300 Visoko

Industrija deterdženata i kućne hemije

+387 (0) 32 732 600

Industrija deterdženata i kućne hemije

+387 (0) 32 732 601