3

Interact

Namjenska industrija

 • Aceton 99,7%
 • Amonijev nitrat kristalni
 • Azotna kiselina 56-57%
 • Azotna kiselina 98%
 • Borna kiselina
 • Cink hlorid
 • Etanol
 • Fosforna kiselina 85%
 • Glicerin 99,7%
 • Hidrazin hidrat Levoxin 64
 • Izopropilni alkohol
 • Kalijev hlorid
 • Kromna kiselina
 • Metanol 99,9%
 • Monoetien glikol
 • Monoetilen glikol
 • Natrijev dihromat
 • Natrijev hidroksid ljuspice
 • Natrijev hipohlorit
 • Natrijev nitrit
 • Oleum 25%
 • Perhloretilen
 • Sirćetna kiselina 80%
 • Solna kiselina 31-33%
 • Sumporna kiselina 96-98%
 • Trihloretilen
 • White spirit
Tehničku dokumentaciju dostavljamo na zahtjev kupca.
Kontaktirajte nas
Namjenska industrija

Čajengradska bb
71 300 Visoko

Namjenska industrija

+387 (0) 32 732 600

Namjenska industrija

+387 (0) 32 732 601