3

Interact

Građevinska industrija

 • Butil acetat
 • Butil diglikol
 • Butil diglikol acetat
 • Butil Glikol
 • Cink fosfat
 • Dipropilen glikol (N-butil eter)
 • Fosforna kiselina 75%
 • Fosforna kiselina 85%
 • Glicerin 99,7%
 • Kalcijev formijat
 • Kalijev hidroksid
 • Limunska kiselina
 • Monoetilen glikol
 • Natrijev hidroksid ljuspice
 • Natrijev hipohlorit
 • Parafinsko ulje
 • Propilen glikol
 • Stearin
 • Talk RT-ST
 • Toluen
 • Vinska kiselina
Tehničku dokumentaciju dostavljamo na zahtjev kupca.
Kontaktirajte nas
Građevinska industrija

Čajengradska bb
71 300 Visoko

Građevinska industrija

+387 (0) 32 732 600

Građevinska industrija

+387 (0) 32 732 601