Fileri / punila za plastiku

Osnova naših filera/punila za plastiku su Polietileni i Polipropileni.

Kontrolirani su Gravimetrijskim i Volumetrijskim dozatorima.

Vrste proizvoda:

 • Kalcijum karbonat (CaCO3)
 • Talk
 • Stakleno vlakno
 • Barit
 • Ostalo (ABS, PS, HIPS…)

Vrste punila

Stopa iskorištenosti %

Kalcijum karbonat (CaCO3)

Max 85

Talk

Max 70

Stakleno vlakno

Max 40

Barit

Max 80

Aplikacije:

 • Ekstruzija i duvanje
 • Brizganje
 • Profili
 • Električni alati
 • Aparati za domaćinstvo
 • Proizvodnja materijala za instalacione cijevi….

Osnovne prednosti:

 • Reduciranje troškova
 • Povećanje mehaničkih performansi
 • Jednostavna disperzija sa Poliolefinima
 • Smanjenje statičke elektrifikacije
 • Ne sadrži teške metale
 • Ne sadrži zabranjenje materijale
 • Nesmetan kontakt sa hranom
 • Proizvodnja u željenim bojama

Vrste pakiranja:

 • Vreće 25kg
 • Velike vreće 500-1000kg
 • Silo cisterna