AdBlue

Vodena otopina uree, reducirajući agens AUS 32

Upotreba: AdBlue je proizvod koji se koristi za redukciju NOx plinova u selektivnoj katalitičkoj redukciji kod motornih vozila za diesel motorom.

 

PARAMETRI KVALITETA MJERNA JEDINICA STANDARD REZULTATI TESTA
Urea % (m/m)d 31,8-33,2 32,8
Gustoća na 20˚C kg/m3 1087,0-1093,0 1090,0
Index refrakcije na 20˚C   1,3814-1,38432 1,3827
Alkalnost kao NH3 % (m/m)d max 0,2 0,00
Biuret % (m/m)d max 0,3 0,18
Aldehidi mg/kg max 5 < 1,00
Netopljiv mg/kg max 20 3,5
Fosfat (PO4) mg/kg max 0,5 < 0,1
Kalcijum mg/kg max 0,5 < 0,05
Željezo mg/kg max 0,5 < 0,05
Bakar mg/kg max 0,2 < 0,05
Cink mg/kg max 0,2 < 0,05
Krom mg/kg max 0,2 < 0,05
Nikl mg/kg max 0,2 < 0,05
Aluminij mg/kg max 0,5 < 0,05
Magnezij mg/kg max 0,5 < 0,05
Natrij mg/kg max 0,5 < 0,05
Kalij mg/kg max 0,5 < 0,3
Identifikacija   Identičan sa referntnim uzorkom Da

 

* Potvrđujemo da je specifikacija istovjetna sa originalom.

Certifikat ISO 9001

Zastupstva

  • Amcol

  • TKI

  • Ege

  • Belinka

  • Elso Kimya