Natrijev hidroksid - Lužina

Hemijski naziv: Natrij hidroksid lužina, sodium hydroxide flakes
Hemijska formula: NaOH
CAS #: 1310-73-2
EINECS #: 215-185-5

 

ANALIZIRANI PARAMETRI TRAŽENA VRIJEDNOST REZULTAT
Izgled Bijele ili skoro bijele ljuspice usklađen
NaOH, % min. 98% 98.2
Na2CO3, ppm max. 2000 Garantovani parametar
NaCl, ppm max. 150 Garantovani parametar

 

* Potvrđujemo da je izdanje u skladu sa orginalom.