Usluge stručnog savjetovanja

Usluge stručnog savjetovanja

Shodno Vašim potrebama, naš edukovani i stručni kadar će Vam uvijek biti na raspolaganju.

Certifikat ISO 9001

Zastupstva

  • Amcol

  • TKI

  • Ege

  • Belinka

  • Elso Kimya